• Het ontwikkelen en invoeren van een duurzame strategische koers

  We zoeken aansluiting bij wat er van de organisatie gevraagd wordt door de externe omgeving

  &

  We zoeken aansluiting bij wat de organisatie te bieden heeft (interne kracht). Daarmee is de koers concreet in te voeren in de organisatie, realistisch-levendig-praktisch en inspirerend

 • Verbeteringen in de kwaliteit van zorg en diensten

  Verbeteringen in de kwaliteit van zorg en diensten
  We weten wat klanten en hun familieleden vragen

  &

  We weten welke eisen (overheids)instanties stellen aan de kwaliteit.
  We weten dat verbeteren van kwaliteit naast het bovenstaande ook aandacht vraagt voor gedrag en cultuur, leiderschap, structuur en processen factoren die allemaal bepalend zijn voor het succes van de verandering.

 • Verbeteringen in de organisatie

  Vanuit de visie dat mensen, middelen en kwaliteit communicerende ijkpunten zijn, besteden we aandacht aan meerdere belangrijke dimensies van organisaties: focus, missie/visie, gedrag en cultuur, leiderschap, structuur en processen en kwaliteit van diensten.

 • Verbeteringen in het functioneren van teams

  We helpen de verantwoordelijkheid te brengen naar het niveau waar deze het beste gedragen kan worden. Op basis van vertrouwen organiseren met aandacht voor medewerker en klant. Dit gaat over eigenaarschap en passend leiderschap. Met verstand van veranderprocessen ondersteunen wij u om de professional, het team en de leidinggevende beter te laten functioneren zodat de waarde die ze bijdragen aan uw organisatieresultaat toeneemt.

 • Complexe samenwerkingsvraagstukken als (post)fusieprocessen

  We begeleiden complexe samenwerkingsvraagstukken tussen twee of meer organisaties. We voeren verkenningen en voorbereidingsactiviteiten uit, begeleiden het tot stand brengen van de samenwerking zoals fusies en coöperaties, en ook de uitdagingen die daarna aan de orde zijn.

 • Slim organiseren met behulp van technologie en ICT

  We begeleiden zorgorganisaties die op zoek zijn naar nieuwe technologieën en toepassingen van ICT in de organisatie met als doel professionals te ontzorgen en bedrijfskosten te verminderen. Aan de hand van een scan wordt een businesscase opgesteld welke effecten mbv slimmer organiseren op het gebied van het ontzorgen van professionals en besparen van kosten kunnen worden gerealiseerd. We begeleiden vervolgens de transitie zodat deze effecten realiteit worden.

 • Programma- en interim management

  Voor de aansturing van een veranderingsproces of het aansturen van een overbruggingsperiode heeft TopNetwerk een breed palet aan deskundige mensen op het niveau van projectleider, (programma)manager, directeur of bestuurder.

© Copyright - TopNetwerk BV | Mensen, kwaliteit & middelen