• Strategie

  In dialoog met de toezichthouder, bestuur en management en vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers hebben wij een grote zorgorganisatie ondersteund bij het formuleren en implementeren van actueel innovatief meerjarenbeleid.

 • Kwaliteit en diensten

  We hebben een onderzoek naar bejegening, kwaliteit en veiligheid van zorg uitgevoerd, met aansluitend teamcoaching en individuele coaching in meerdere locaties van een ouderenzorgorganisatie.
  Ook hebben we een verpleeghuisorganisatie onder verscherpt toezicht begeleid om de kwaliteit weer duurzaam op orde te brengen. Het resultaat is dat cliënten en familie weer tevreden zijn over de kwaliteit en zorg die verleend wordt, medewerkers weer geïnspireerd en gemotiveerd zijn en de inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit op orde is en de veiligheidsrisico’s op normaal niveau zijn gekomen.

 • Verbetering in de organisatie

  We hebben ook de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding en de inrichting van een nieuw te vormen afdeling gesloten behandeling voor de doelgroep SGLVG+ met 24 forensische behandelplaatsen uitgevoerd. Het resultaat is een forensisch psychiatrische kliniek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

  Met betrekking tot de inrichting en organisatie van een medische en paramedische dienst hebben wij in samenspraak met een groep betrokken medewerkers een analyse, advies en implementatieprogramma uitgevoerd. Deze organisatie beschikt nu over een eigen expertise centrum van waaruit behandeling en begeleiding wordt verzorgd.

 • Verbeteren in functioneren van teams

  We hebben meerdere organisaties begeleid bij het ontwerp en de implementatie van verschillende vormen van zelfstandige kleinschalige zorgteams in verpleeghuislocaties en in de thuiszorg. Het resultaat is dat de zorg wordt verleend door zorgteams met een hogere cliënt en medewerkertevredenheid, hogere kwaliteit, lager verzuim, minder ongewenste uitstroom en lagere kosten.

 • Samenwerking

  We hebben de Raad van Bestuur en het managementteam van een grote VVT instelling begeleid bij het integreren van processen en het vormen van een nieuwe cultuur in de periode van integratie na een fusie. Het resultaat is een fusie organisatie die haar fusie doelstellingen heeft weten te realiseren, waar cliënten en medewerkers de meerwaarde van de fusie ervaren.

  We hebben meerdere raden van bestuur en raden van toezicht ondersteund bij de realisatie van fusiedoelstellingen, de planning en inrichting van de fusieorganisatie alsmede de voorbereidingen voor de bestuurlijke- en juridische fusie. Het resultaat is de realisatie van een fusie en een fusie organisatie die op fusie datum operationeel is om de dienstverlening te kunnen voortzetten.

 • Programma- en interim-management

  De afgelopen jaren hebben meerdere zorgorganisaties gebruik gemaakt van het programma-management van Topnetwerk voor het herinrichten van de organisatie, de zorgprocessen en ondersteunende processen.
  De programmamanager geeft sturing aan een projectorganisatie, die wordt gevormd door vertegenwoordigers van de organisatie.
  Aan de hand van geselecteerde inhoudelijke onderwerpen wordt samen gewerkt aan voorstellen voor de inrichting van de organisatie, het beschrijven van processen en het ontwikkelen van instrumenten. De projectorganisatie zorgt ook voor de implementatie in de lijnorganisatie. Een voorbeeld van een selectie van onderwerpen: herinrichting van het primair proces, ontwikkeling van producten- en arrangementenboek, cliëntveiligheid, medezeggenschap, dagbesteding, digitaal zorgplan, administraties en ICT.
  Voor diverse opdrachtgevers hebben wij vanuit ons netwerk tijdelijke directie- en bestuursfuncties ingevuld.

© Copyright - TopNetwerk BV | Mensen, kwaliteit & middelen