We leven steeds langer in goede gezondheid en kunnen langer zelfstandig ons eigen leven leiden. Dat is het goede nieuws. Uiteindelijk blijft er een structurele en groeiende vraag van een grote groep mensen naar intensieve zorg. En voor deze grote groep mensen in onze samenleving is de langdurige zorg nodig voor kwaliteit van leven. Meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk de regie over je eigen leven hebben.
De samenleving vergrijst, de vraag naar zorg zal toenemen, de kosten van de zorg vormen een steeds groter aandeel in de publieke middelen. En ook de arbeidsmarkt is niet onuitputtelijk. Het is balanceren tussen mensen, middelen en kwaliteit. Elke keuze, elk accent op één aspect van deze driehoek beïnvloedt de andere twee. Om deze groeiende druk op de gezondheidszorg bij te houden, laat staan op te lossen, zul je moeten samenwerken. Dat is de wereld van Topnetwerk – kennis en kunde bundelen op het gebied van langdurige zorg.

Samen het lange termijn perspectief schetsen dan wel werken aan vragen van nu die spelen binnen de organisatie zoals personeelsproblemen, taaie stroperige culturen, kwaliteitsproblemen, druk vanuit de inspectie, financiële vragen?
Wij helpen u om instant problemen op te lossen. En om een duurzame strategie te ontwikkelen én te implementeren voor de langere termijn. Gericht op de vragen van nu en de wereld van morgen: mensen, kwaliteit & middelen.

© Copyright - TopNetwerk BV | Mensen, kwaliteit & middelen