Leiderschap brengt eigenaarschap om zeep, of toch niet?

Zelforganisatie was het adagium in menig zorgorganisatie. De professional aan zet, meer handen aan het bed en besparen op managementkosten. Het leek de toekomst voor de zorg.
Totdat de scheurtjes zichtbaar werden. Vraagtekens bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg, een oplopend verzuim en professionals die teleurgesteld de zorg de rug toe keerden.

Wat leren we van deze scheurtjes?

Eigenaarschap, waar staat het voor?

Eigenaar zijn veronderstelt dat een professional en een team weten waar ze eigenaar van zijn. Het veronderstelt dat het team een antwoord heeft op de volgende vragen:

 • Ons team is eigenaar van wat?
 • Waar het team over gaat en waar het team niet over gaat?
 • Waarvoor het team verantwoordelijk is?
 • Welke resultaten van het team verwacht worden? En of het team dat zelf ook zo ziet? En het team het kan waarmaken?
 • Welke kaders en welke faciliteiten het team mee krijgt?

En bij elk antwoord is het belangrijk dat het team het antwoord steunt en met het antwoord verder kan.

Waar staat het team in haar ontwikkeling?

De mate van volwassenheid van een team bepaalt de mate waarin een team zelfstandig kan opereren. Dat vraagt inzicht in:

 • Waar een team staat in haar ontwikkeling
 • Wat een team nodig heeft om te ontwikkelen.

De groei naar volwassenheid is geen lineaire ontwikkeling. Veranderingen in het team kunnen ertoe leiden dat het team versnelt of vertraagt in haar ontwikkeling.
Het is voor de ontwikkeling van de teams belangrijk om met hulpmiddelen, interventies en stijl van leiderschap naadloos aan te sluiten bij de fase van ontwikkeling van het team.

Hoe houden we het vuurtje brandend, de passie bij professionals?

Niet iedere professional is in de wieg gelegd en vindt het leuk (intrinsiek gemotiveerd) om rollen te vervullen zoals kwaliteit, roosteren, inkopen.
Bij het invullen van teamrollen is het belangrijk om oog te hebben voor de motivatie en competenties van de teamleden. Teamrollen kunnen desnoods elders in de organisatie belegd worden.

Leiderschap als katalysator voor eigenaarschap

Leidinggevenden zijn de afgelopen periode massaal wegbezuinigd in de drang naar zelforganisatie. In onze ogen pure kapitaalvernietiging. Niet alleen is cruciale kennis die van waarde is om eigenaarschap te ontwikkelen verloren gegaan. Ook zijn bevlogen mensen vertrokken uit de zorg, terwijl de arbeidsmarkt schreeuwt om mensen.

Wij zien leidinggevenden als katalysator voor de ontwikkeling van eigenaarschap. Zij ondersteunen teams bij hun ontwikkeling naar eigenaarschap, geven koers en zorgen voor de randvoorwaarden. Dit is leiden, niet te verwarren met managen.

Managen brengt eigenaarschap om zeep, leiden maakt het mogelijk.

Hoe dan?

Door de samenwerking tussen team en leidinggevende te zien als een co-creatie, een connectie die samen van betekenis kunnen zijn voor de cliënt. Een gelijkwaardige relatie met verschillende rollen die samenwerken aan eenzelfde resultaat, namelijk de cliënt ondersteunen.

Deze wijze van samenwerken vraagt om:

 • oprechte aandacht voor elkaar
 • nieuwsgierig zijn naar elkaar
 • vertrouwen in de juiste intentie
 • uitnodigend zijn
 • reflectief zijn.

Wij hebben de afgelopen jaren in diverse organisaties succesvolle programma’s begeleid die gericht waren op het ontwikkelen van eigenaarschap en het verbeteren van de samenwerking tussen teams en leidinggevenden met als doel:

 • verlagen van hoog verzuim
 • terugdringen van ongewenste uitstroom van professionals
 • oplossen van problemen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg
 • verlagen van hoge bedrijfskosten door inefficiënte processen aan te pakken.

Nieuwsgierig geworden, neem dan vrijblijvend contact met ons op?

Nicole Hermans
T 06 5159 2565
E nicole.hermans@movinex.nl

Fons Groen
T 06 51501469
E fons.groen@movinex.nl