Kwaliteitskader? Kwaliteitscultuur!

Er is veel aandacht voor Kwaliteit en Veiligheid en velen zitten in de maag met het kwaliteitskader van de overheid. Niet in de laatste plaats de overheid zelf. Hebben we de laatste jaren op veel plaatsen, genoodzaakt door bezuinigingen, afscheid genomen van medewerkers, nu worden we geconfronteerd met extra geld om wachtlijsten weg te werken en normen rondom minimale bezettingen. Beiden vragen om extra personeel.

Ik vrees dat we met alle aandacht die Hugo Borst en companen zo verdienstelijk hebben weten te krijgen voor de verpleeghuiszorg ook wat ‘collateral damage’ hebben opgelopen. Het imago van de zorg van kommer en kwel, luiers en urinelucht heeft namelijk óók veel aandacht gekregen. En dat helpt niet om mensen aan te trekken of jonge mensen te motiveren een zorgopleiding te kiezen.

Het vinden van balans

In onze visie is het organiseren van kwalitatief goede zorg het vinden van een balans tussen mensen, kwaliteit en middelen. En kwaliteit is daarbij iets wat zowel meetbaar als merkbaar is. Net zoals veiligheid voor een groot deel beleving is. En zonder de juiste mensen is kwaliteit leveren lastig…

Meer geld en een kwaliteitskader helpen dan niet alleen. Het gaat om het vinden en binden van de juiste mensen en het inrichten van systemen en middelen die deze mensen ondersteunen en ontzorgen. Ontzorgen zodat de aandacht en tijd optimaal besteed kan worden aan de zorg voor cliënten en bewoners.

Daarnaast is capaciteit alleen niet voldoende. Naast het aantrekken van mensen, gaat het ook om investeren in gedrag, vaardigheden, eigenaarschap, intrinsieke motivatie en passie. Allemaal voorwaarden zodat de professional optimaal is toegerust om de aandacht (presentie) en zorg te geven die de cliënt nodig heeft.

De professional optimaal toerusten is niet alleen belangrijk voor de cliënt en bepalend hoe tevreden een cliënt is. Het is ook de belangrijkste factor als we het hebben over kwaliteit en veiligheid.

Gedrag, vaardigheden, eigenaarschap, intrinsieke motivatie en passie alsmede een open en lerende cultuur, waar elementen als vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en leren centraal staan zijn bepalend voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Dit vraagt binnen een organisatie om een cultuur waar respect en eigen invloed van cliënt en medewerker belangrijke waarden zijn, de leiderschapsstijl uitnodigend is om te leren en waar sprake is van een sobere doelmatigheid. Een cultuur gedragen en uitgedragen door de top, maar vooral beleefd en doorleefd bij de medewerkers.

Een positieve wending

Als dat gerealiseerd kan worden is de sfeer goed, is er aandacht en ruimte voor de cliënt, is er ruimte om oprechte aandacht te hebben en te leren van fouten en van elkaar. Het geeft een positieve wending aan de kwaliteit en veiligheid van zorg en zorgt voor aantrekkelijk, zinvol en gewaardeerd werk. Dat is waar wij vanuit Movinex met ons team van deskundigen op het gebied van de langdurige zorg ons sterk voor maken. We helpen ook u en uw organisatie graag een stap verder.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact op.