Nicole Hermans

Maatschappelijk veranderaar, ondernemer en netwerker.

Mijn drive en intrinsieke motivatie is een maatschappelijke bijdrage te leveren om (kwetsbare) burgers in de gelegenheid te stellen hun talenten ten volle te kunnen benutten. Ik ben ervan overtuigd dat zingeving, levensgeluk en kwaliteit van leven van burgers mede bepaald wordt door de mogelijkheid die ze hebben hun talenten te benutten.

Mijn profiel

Verandermanager, procesbegeleider van complexe samenwerkingsvraagstukken, conceptontwikkelaar, coach.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ondernemend, resultaatgericht, strategisch, conceptueel, analytisch, enthousiast, energiek, extrovert, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, leergierig.

ir. Nicole Hermans MCM CMC

T 06 5159 2565
E nicole.hermans@topnetwerk.com

drs. Fons Groen CMC

T 06 5150 1469
E fons.groen@topnetwerk.com

Fons Groen

Mijn motivatie is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit, zowel in wat organisaties doen als in hoe ze het doen.

Betrokkenheid vergroten en nieuwe wegen inslaan zijn voor mij kernbegrippen. Ik werk met passie en met een ‘persoonlijke noot’. Creativiteit en inspiratie combineren met duidelijkheid en resultaten.

“Er uit laten komen wat er in zit” staat in mijn werk voorop: mensen en organisaties helpen ontdekken dat mogelijkheden altijd eindeloos zijn.

Mijn profiel

Adviseur, trainer, procesbegeleider, ontwikkelaar, coach, inspirator.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik heb een hands on mentaliteit en vertaal theorie naar praktijk. Mijn kennis is versterkt met ervaring op bestuursniveau, als consultant, trainer en als toezichthouder.

Marianne Terpstra

Mijn motivatie is het ondersteunen van de organisatiekundigen en adviseurs om de kwaliteit van hun werk optimaal tot zijn recht te laten komen.

De contacten met organisaties en mensen laat ik zo snel en soepel mogelijk verlopen.

Mijn profiel

Management assistent, juridisch ondersteuner, planner.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik heb langjarige ervaring buiten en binnen zorginstellingen als secretaris van besturen en directies en zorg voor het snel en praktisch realiseren van mijn opdrachten.

mr. Marianne Terpstra

T 0416 322 822
E secretariaat@topnetwerk.com

© Copyright - TopNetwerk BV | Mensen, kwaliteit & middelen