drs. Fons Groen CMC

T 06 5150 1469
E fons.groen@topnetwerk.com

Fons Groen

Mijn motivatie is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit, zowel in wat organisaties doen als in hoe ze het doen.

Betrokkenheid vergroten en nieuwe wegen inslaan zijn voor mij kernbegrippen. Ik werk met passie en met een ‘persoonlijke noot’. Creativiteit en inspiratie combineren met duidelijkheid en resultaten.

“Er uit laten komen wat er in zit” staat in mijn werk voorop: mensen en organisaties helpen ontdekken dat mogelijkheden altijd eindeloos zijn.

Mijn profiel

Adviseur, trainer, procesbegeleider, ontwikkelaar, coach, inspirator.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik heb een hands on mentaliteit en vertaal theorie naar praktijk. Mijn kennis is versterkt met ervaring op bestuursniveau, als consultant, trainer en als toezichthouder.

Marc Vraets

Als teamplayer verbind ik mensen met elkaar, motiveer ze en inspireer ze. Mijn drive is om in korte tijd mensen te scannen, competenties en karakterkenmerken te doorzien en ze te coachen waardoor mensen beter functioneren en het verschil kunnen maken.

Door het creëren van ruimte en het geven van richting kunnen ze op elk vlak tot hun recht komen en zichzelf verder ontwikkelen.

Ik ben analytisch en door strategisch inzicht in staat om organisaties -ook in politieke omgevingen- goed te laten functioneren. Ik werk met humor en relativeer complexe zaken, schakel daarbij tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Mijn profiel

Interimmanager, coach, ontwikkelaar, richtinggever.

Mijn persoonlijke kenmerken

Resultaatgericht, onbevangen en open minded, ingetogen, perceptief en beschouwend, vertrouwenwekkend.

Nawelle Sabir

Mijn ‘grote’ inspirator is toch wel Pippi Langkous met haar befaamde uitspraak: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!” Dit leidde mij, als jonge vrouw van Nederlands-Marokkaanse afkomst uit een niet-academisch gezin, naar een technische universitaire studie aan de TUE. Mijn vastberadenheid om het maximale uit mezelf te halen en daarbij anderen te motiveren en inspireren, is mijn handelsmerk.

Ik ben gepassioneerd in het leveren van een waardevolle en duurzame bijdrage aan maatschappelijke (transformatie)vraagstukken en daarbij juist geen voor de hand liggende oplossingen te kiezen.

Mijn brede bedrijfskundige expertise heb ik altijd ingezet om vanuit een helicopterview en gerichte koers organisaties en mensen te laten groeien. Daarbij hoort voor mij vanzelfsprekend een integrale aanpak samen met de mensen in de organisatie en een duurzame en respectvolle samenwerking met alle stakeholders wil je impactvolle resultaten bereiken

Mijn profiel

Verandermanager, interimdirecteur, bedrijfskundig expert, strategisch adviseur, bedrijfsmentor.

Mijn persoonlijke kenmerken

Warme en rustige persoonlijkheid. Mijn analytische, vasthoudende en pragmatische aard versterken mij in het ontrafelen van strategische vraagstukken van diverse aard en het daarbij realiseren van gewenste resultaten.

mr. Marianne Terpstra

T 0416 322 822
E secretariaat@topnetwerk.com

Marianne Terpstra

Mijn motivatie is het ondersteunen van de organisatiekundigen en adviseurs om de kwaliteit van hun werk optimaal tot zijn recht te laten komen.

De contacten met organisaties en mensen laat ik zo snel en soepel mogelijk verlopen.

Mijn profiel

Management assistent, juridisch ondersteuner, planner.

Mijn persoonlijke kenmerken

Ik heb langjarige ervaring buiten en binnen zorginstellingen als secretaris van besturen en directies en zorg voor het snel en praktisch realiseren van mijn opdrachten.

Annelies de Jong

Annelies de Jong

E annelies.dejong@topnetwerk.com

Annelies de Jong

Ik ben Annelies de Jong. In de afgelopen 17 jaar hielp ik organisaties bij veranderprocessen. Als adviseur, als transitiemanager, als directeur.

Door al die jaren heen ontdekte dat ik anders naar veranderen ben gaan kijken. Veranderen, transities en leidinggeven heb ik altijd gezien als een proces om ergens te komen. Doelen formuleren, tijdpad bewaken en mensen méékrijgen in de vaart van morgen en overmorgen. Zinnig werk en daarin heb ik veel mogen doen en kunnen bereiken.

En nu een kantelpunt: veranderen om ergens te zíjn, niet om ergens te komen. Waarbij ik altijd oog hou voor wat er al is in een team of een organisatie en dat is vaak al heel veel. Waardering blijven geven aan de aanwezige kwaliteiten van de medewerkenden; hen verder laten groeien en ontplooien.

Dat zien en meer manifest maken voor organisaties; daar draag ik graag aan bij. Vanuit deze inzichten en ervaringen verheug ik me op de inzet als associé bij TopNetwerk.

Mijn profiel

Ik ben inzetbaar als interimmanager, coach, procesbegeleider en adviseur.

Mijn persoonlijke kenmerken

Getypeerd wordt ik over mijn waarderende wijze van werken. Daarbij hou ik de stip op de horizon voor ogen en richt ik me op samenwerking.

© Copyright - TopNetwerk BV | Mensen, kwaliteit & middelen