Een beetje beroepsgek moet je wel zijn…

Ons land kent héél veel organisatieadviseurs. Dat kan omdat de naam organisatieadviseur en de vele synonieme benamingen onbeschermd en vrij te gebruiken zijn. Daar zit dus weinig onderscheidende kracht in.

Los van onze inhoudelijke expertise vinden wij het binnen Topnetwerk ook belangrijk ons professioneel als organisatieadviseur te onderscheiden. Daarom zijn we, net als ongeveer 1.500 collega’s, aangesloten bij de Orde van Organisatieadviseurs, de OOA. Leden van de orde committeren zich onder andere aan de gedragscode en zijn gebonden aan de tuchtrechtspraak die voor onze beroepsgroep geldt. Als lid en voorzitter van de commissie beroepsethiek heb ik aan de gedragscode mogen bijdragen.

Ongeveer 500 leden van de OOA zijn volgens internationale standaarden gecertificeerd Management Consultant (CMC). Dat is in een aantal landen – helaas niet in Nederland – wél een beschermde titel. Wij zijn er trots op dat we van dat selecte gezelschap deel uitmaken. Want dat gaat niet zomaar. Het vraagt van ons de nodige voortdurende inspanning om bezig te zijn met ons vak. Dat doen we door te reflecteren op en aandacht te hebben voor onze professionele ontwikkeling, in de vorm van professionele intervisie en permanente educatie. Elke vier jaar vindt een her-certificering plaats en worden we getoetst.

Voor Topnetwerk staat kwaliteit hoog in het vaandel en dat geven we ook op deze wijze vorm en inhoud. Voor u als klant is dat waardevol, omdat wij op deze wijze werken aan transparantie, professionaliteit en aanspreekbaarheid.

Onlangs verzorgde ik trainingen voor collega’s uit Zuid-Afrika en gaf ik een training aan consultants in Japan. Ik vertelde over onze orde (de oudste van de wereld!) en het hele systeem rondom gedragscode, tuchtrecht, certificering etc. Een van de deelnemers keek me vol verbazing aan en sprak de legendarische woorden: “All that trouble, to be a Certified Management Consultant? Man, you must be in love with your profession! You almost seem Certifiable to me.”

Daar moest ik hem ook wel een beetje gelijk in geven, want het is ook een boel gedoe en dat moet je er wel voor over hebben. Een beetje gek moet je dus wel zijn. Beroepsgek. En daar zijn wij dan stiekem dan ook weer trots op.

Ik ben één van de partners van Topnetwerk en kom graag met u in contact. U kunt me telefonisch bereiken op 06 5150 1469 of per e-mail op fons.groen@movinex.nl.

En kijk ook eens op de website van de OOA, www.ooa.nl Het register van gecertificeerde consultants is openbaar en te raadplegen via de website van de OOA. Denk er maar eens aan wanneer u een adviseur inhuurt.

Fons Groen CMC
Voorzitter commissie beroepsethiek van de OOA
T 06 5150 1469
E fons.groen@topnetwerk.com